Pohledávky

Odkupy pohledávek odkoupíme vaše pohledávky za dohodnutou cenu v závislosti na výši, stavu a stáří pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávek platba v hotovosti nebo převodem na účet v dohodnutém termínu.

U vybraných pohledávek bezplatně provedeme analýzu pohledávek a navrhneme kupní cenu a termín splatnosti. Po podpisu postupní smlouvy zašleme dlužníkovi Oznámení o změně věřitele, čímž je naplněn právní akt postoupení pohledávky. Navíc je zamezeno dlužníkovi provést vůči vám jednostranný zápočet.

Pokud do sjednané doby nedojde k plnění, pohledávka se vám vrací zpět s informacemi o dlužníkovi spolu s návrhy na další řešení.

Inkasování (vymáhání) pohledávek

 • jednáme s dlužníkem o úhradě vaší pohledávky za dohodnutou odměnu uvedenou ve smlouvě
 • na základě mandátní smlouvy a plné moci, zpravidla na dobu neurčitou, popř. určitou
 • pravidelně dostáváte písemnou informaci o průběhu šetření a návrhy na další postup
 • v průběhu řešení zvyšujeme bonitu vaší pohledávky (uznání dluhu, splátkový kalendář, zástavy…)
 • odměnu platíte až po uskutečnění plnění a to jen z vymožené částky na základě námi vystavené faktury
 • Po předání přehledu vašich pohledávek bezplatně provedeme základní analýzu dlužníků a předložíme návrh na způsob řešení. Po uzavření smlouvy a předání plné moci kontaktujeme dlužníka a snažíme se jej přimět k zaplacení dlužné částky. Současně hledáme jiná řešení k úspěšnému vyřešení vaší pohledávky. 
  Pravidelně jste informováni o průběhu jednání a dalších návrzích na vyřešení pohledávky, např. řešením problémů vašeho dlužníka a tím zlepšení jeho finanční situace, prodej pohledávky, materiální plnění, dohoda o narovnání nebo soudní řešení - např. podání návrhu na konkurz, přihlášení pohledávky do konkurzu, aj. 
  V průběhu řešení zvyšujeme bonitu vaší pohledávky podepsáním uznání závazku, popř. splátkového kalendáře, zajištěním zástavou, směnkou nebo jinými zajišťovacími instrumenty. 

  Ve všech uvedených oblastech zajišťujeme komplexní a úplné zpracování, včetně jednání s dotčenými institucemi.

  Kontaktujte nás za účelem domluvení termínu schůzky.