Finance

Komplexní a dlouhodobé finanční plánování - správa majetků.

Řešení financování bydlení - hypotéky, případně jiné formy financování bydlení.

Řešení finančních problémů - konsolidace dluhů, refinancování seriozními a dlouhodobými financemi.

Hypotéky - bankovní i nebankovní - účelové i neúčelové financování.

Řešeni tvorby rezerv na financování života ve stáří - Penzíjní produkty, vytváření majetkových portfolíí atd.

Zhodnocení kapitálu dle paramentrů zvolených klientem a aktuálních možností na trhu.

Kontrola již uzavřených zajišťovacích smluv - správnost krytí, kontrola cen pojistných produktů.

Nebankovní seriozní úvěr jištěný nemovitostí.

Správa a administrace pohledávek.

Ve všech uvedených oblastech zajišťujeme komplexní a úplné zpracování, včetně jednání s dotčenými institucemi.

Kontaktujte nás za účelem domluvení termínu schůzky.