Historie

asystem business service s.r.o. je obchodní společnost založená a zapsaná do obchodního rejstříku 9.6.2003.
Jediný zakladatel a společník Jiří Šimeček je podnikatel od roku 1991. V roce 1994 začal podnikat v oblasti leasingového financování pod obchodním jménem JUNKVEL Leasing a jako jediný na českém trhu nabízel leasing plynového topení JUNKERS ve spolupráci s obchodním zastoupením společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. pro severní Moravu.
Od roku 1998 se tyto obchodní aktivity rozšířily na území celé ČR a adresa pro kontakt s klienty se přemístila do Prahy. Od téhož roku se rozšířily obchodní aktivity do více oblastí, zejména do oblasti obchodování s pohledávkami a správa pohledávek pro klienty na celém území ČR.
V souvislosti s touto činností se objevila potřeba klientů o sanace případně krizové řízení společností. Dlouhodobým působením v této oblasti problematiky postupně vznikala úzká spolupráce s partnery, kteří zajišťují právní, ekonomické a finanční poradenství včetně auditů. Dále pak dlouhodobí dodavatelé marketingových a reklamních činností.
Základním posláním činnosti asystem business service s.r.o. je přesné zjištění a posouzení opravdových potřeb klienta a ty pak následně řešit nejvhodnějším způsobem.

Jiří Šimeček
jednatel společnosti